“ครูขวัญ” ดร. ขวัญนภา ชูแสง

 1. ครูขวัญ

“ครูขวัญ” ดร. ขวัญนภา ชูแสง

ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน และวิทยากรด้านการจัดการ การสื่อสาร

และความเป็นผู้นำในเวทีสากลด้วยหลักจิตวิทยา และ NLP

หลักสูตรอบรม

The Magic Leadership Skill (จิตวิทยาผู้นำ) รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม คุณลูกคลื่น 094 959 2645 Line ID: @learninghub


การศึกษา

 • ปริญญาเอก จิตวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย American University of Human Science
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต Political Science มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

 • ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา และภาวะผู้นำ (Leadership and Communication Skill) บวกกับประสบการณ์การทำงานกับองค์กรทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ ทั้งด้านการขาย การบริการ การเจรจาต่อรอง กับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างในสหรัฐอเมริกานานกว่า 15 ปี สร้างหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการได้อย่างเป็นธรรมชาติและทรงประสิทธิผลตามหลักการบริหารยุคใหม่
 • ผู้เชี่ยวชาญ การบูรณาการศาสตร์ จิตวิทยา และ NLP (Neuro Linguistic Program) และ Brain Based Coaching Program ประยุกต์กับความรู้ด้านจิตวิทยาการจัดการ ขจัดความกลัว สร้างความมั่นใจ พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการเชิงบวก ลดความขัดแย้ง ด้วยการสื่อสารอันทรงพลัง อันส่งผลให้ผู้เข้าอบรมสร้างทีมงานอันมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง
 • ผู้คิดค้นหลักสูครกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ “ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ สู่ AEC” ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา บูรณาการกับศิลปะการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้คน กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการคิด และมีวิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีทักษะ และมีหลักการ
 • เจ้าของผลงานนวัตกรรมลิขสิทธ์การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสระภาษาไทย ทำให้ฟังภาษาอังกฤษได้ทันทีด้วยจิตวิทยา และ NLP (Neuro Linguistic Program) กับหลักสูตร “The Magic English” ฟังได้ พูดได้ ใน 2 วัน ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถ Focus เรื่องงานและเป้าหมาย โดยไร้ความกังวลด้านภาษาโดยสิ้นเชิง
 • เจ้าของผลงานหนังสือ “โหด มันส์ ฮา ดราม่า กับภาษาอังกฤษ” ผลิตโดยสำนักพิมพ์ DMG Books ที่เตรียมความพร้อม วิธีคิด วิธีสื่อสารภาษาอังกฤษ วิธีการปรับตัวสู่การทำงานมาตรฐานสากล
 • ที่ปรึกษา วิทยากรอิสระ ด้านการสื่อสารและการจัดการ ทั้งผู้นำชาวไทย และต่างชาติด้วยศาสตร์ NLP และ Brain Based Coaching Program ผสมผสาน จิตวิทยาการจัดการ Change Management  และ Emotional Balance

 วิทยากรพิเศษ จัดฝึกอบรมให้แก่บริษัทชั้นนำ ได้แก่

 • บริษัท ซีพี เซเว่น-อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี จำกัด*  Citibank
 • บริษัท กรุงไทย แอกซ่า (ประกันภัย) จำกัด ฯลฯ
 • บริษัท Manulive Insurance Company
 • สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด
 • บริษัท Central  Retail Corporation จำกัด
 • บริษัท ไทย เพรสซิเดนต์ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลพญาไท ฯลฯ 

Comments

comments