จุธา รังษีสิงห์พิพัฒน์

 1. จุธา รังสีสิงหพิพัฒน์
 2. Trainer @STC-05
 3. Trainer @STC-04
 4. 03
 5. 02

เทรนเนอร์หนุ่ม  (จุธา รังษีสิงห์พิพัฒน์)

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

Effective Teamwork Camp (3 days 2 night)

สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ ลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: learninghub

ประสบการณ์:

 • การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • อดีตผู้บริหารระดับกลาง ในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ชั้นนำหลายแห่ง
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขาย, ความเป็นผู้นำ และการสร้างทีมในธุรกิจของตนเอง มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร และผู้จัดฝึกอบรมในเชิงพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และการพัฒนาตนเอง (Personal Development) มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม:

 • Quantum Leap Program สัมมนาระดับโลก 18 เดือน (T Harv Eker Signature Program)
 • Train The Trainer Certification  หลักสูตรเทรนเนอร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย Blair Singer (T. Harv Eker Signature Program)
 • Millionaire Mind Intensive  สัมมนาที่มีชื่อเสียงระดับโลก (T Harv Eker  Signature Program)
 • Sales & Leadership Mastery  หลักสูตรการขายและความเป็นผู้นำ ออกแบบโดย Blair Singer
 • Master Facilitator หลักสูตรผู้อำนวยการสัมมนา ที่ออกแบบโดย Blair Singer
 • Enlightened Warrior Training Camp  เทรนนิ่งแคมป์ระดับโลก ที่ประเทศมาเลเซีย
 • Master Your Mind   ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย John Kehoe & Robert Riopel
 • Sales & Leadership Mastery  หลักสูตรการขายและความเป็นผู้นำ ออกแบบโดย Blair Singer
 • Master Facilitator หลักสูตรผู้อำนวยการสัมมนา ที่ออกแบบโดย Blair Singer
 • Enlightened Warrior Training Camp  เทรนนิ่งแคมป์ระดับโลก ที่ประเทศมาเลเซีย
 • Master Your Mind   ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย John Kehoe & Robert Riopel
 • Guerrilla Business Intensive  หลักสูตรการดำเนินธุรกิจแบบกองโจรเกอร์ริลล่า ที่ประเทศมาเลเซีย โดย Robert Riopel

 

Comments

comments