วศินี รังษีสิงห์พิพัฒน์

 1. lec-01
 2. lec-05
 3. lec-04
 4. lec-03
 5. lec-02

เทรนเนอร์เจี๊ยบ  (วศินี รังษีสิงห์พิพัฒน์)

ประสบการณ์ :

 • การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อดีตผู้บริหารระดับกลาง ในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ชั้นนำหลายแห่ง เช่น บงล.ศรีธนา และ บง.ไทยธนากร
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขาย, ความเป็นผู้นำ และการสร้างทีมในธุรกิจของตนเอง มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร และผู้จัดฝึกอบรมในเชิงพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และการพัฒนาตนเอง (Personal Development) มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
 • เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง M2M Academy และริเริ่มโครงการ “ร้อยความรู้ สู่ล้านความฝัน” (Mission to Millions) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งผ่านองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยมสู่พี่น้องคนไทย ผ่านหลักสูตร Training ที่ดำเนินรายการแบบ Trainer สไตล์ ที ฮาร์ฟ เอคเคอร์ และแบลร์ ซิงเกอร์ ด้วยคุณภาพระดับสากล ที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้ (www.mission-to-millions.com)

 


การศึกษาอบรม:

 • Quantum Leap Program สัมมนาระดับโลก 18 เดือน (T Harv Eker Signature Program)
 • Train The Trainer Certification  หลักสูตรเทรนเนอร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย Blair Singer (T. Harv Eker Signature Program)
 • Millionaire Mind Intensive  สัมมนาที่มีชื่อเสียงระดับโลก (T Harv Eker  Signature Program)
 • Sales & Leadership Mastery  หลักสูตรการขายและความเป็นผู้นำ ออกแบบโดย Blair Singer
 • Enlightened Warrior Training Camp  เทรนนิ่งแคมป์ระดับโลก ที่ประเทศมาเลเซีย
 • Your Mind   ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย John Kehoe & Robert Riople
 • Guerrilla Business Intensive  หลักสูตรการดำเนินธุรกิจแบบกองโจรเกอร์ริลล่า ที่ประเทศมาเลเซีย โดย Robert Riopel
 • Freedom Trader Intensive  หลักสูตรการลงทุนในตลาดหุ้น ที่สิงคโปร์ โดย Courtney Smith
 • Basic Hypno-NLP Training Course โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท
 • Intermediate Hypno-NLP Training Course โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท
 • Advanced Hypno-NLP Training Course โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท
 • Intermediate Hypnosis-Hypnotherapy Training Course โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท

การจัดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป (Public Training)

สัมมนา “สร้างชีวิต ด้วยความคิดเงินล้าน” สัมมนา FFI : Financial Freedom Intensive สัมมนา SLI : Sales & Leadership Intensive สัมมนา GMI : Guerrilla Marketing Intensive สัมมนา TTT : Train The Trainers แคมป์ URU : U R Real U Camp


การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (InHouse Training)

บริษัท เรเซอร์ อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด : Sales & Leadership Intensive บริษัท เรเซอร์ ไวร์ เวิร์คส จำกัด : Sales & Leadership Intensive บริษัท เอส ที คอนโทรล จำกัด : Sales & Leadership Intensive บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด : The Energy for LIFE บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด : Ultimate Leader & Winning TEAM Building

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ ลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: learninghub

Comments

comments