“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

 1. เรือรบ

“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อค” หรือ สุนทรียสนทนา เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสาร ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เป็นการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” รวมทั้งแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรอบรมที่เชี่ยวชาญ

Communication Skills for Leadership ศิลปะแห่งการสื่อสารและการฟังสำหรับผู้นำยุคใหม่ 

Unlock Your Writing Potential ปลดล็อคศักยภาพการเขียนในตัวคุณ

ติดต่อสอบถาม คุณลูกคลื่น 094 959 2645 Line ID: @learninghub


 การศึกษา

 • ศึกษาศาสตร์ของไดอะล็อค จาก อ.วิศิษฏ์ วังวิญญู สถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย เมื่อปี 2551
 • พัฒนาต่อยอดด้วยการศึกษางานด้านไดอะล็อคของ David Bohm และ Professor William Isaccs จากสถาบัน MIT, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Managementหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
 • ปริญญาตรี Electrical Engineering โรงเรียนนายเรือ

ประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
 • ผู้พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อค” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสารและปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร
 • เปิดอบรมหลักสูตร “ ศิลปะแห่งการสื่อสารและการฟัง” ให้กับบุคคลที่สนใจทั่วไป
 • ผู้ก่อตั้ง “ชุมชนแห่งการฟัง” แห่งแรกของประเทศไทย
 • ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand ธุรกิจเพื่อสังคม สร้างการเรียนรู้ สู่สมดุลและความสุขในชีวิตผู้คน

ผลงาน

 • นามปากกา “เรือรบ” เจ้าของผลงานหนังสือ ด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเองจำนวน 5 เล่ม ได้แก่
  • สิบวันเปลี่ยนชีวิต
  • สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว
  • บันทึกเปลี่ยนชีวิต
  • 10 กฎแห่งความสุข (ที่พ่อรวยไม่เคยสอน)
  • Happiness Recipe: 10 สูตรผสมความสุข
 • คอลัมนิสต์ วารสารกายใจ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
 • คอลัมนิสต์ นิตยสาร สุขกายสบายใจ

Comments

comments