ที่สั่งให้ฉันไปต่อ ก็คือความเชื่อเท่านั้น

“ความเชื่อของคุณเป็นตัวกำหนดการกระทำ” ถ้าคุณเข้าใจประโยคนี้อย่างถ่องแท้ นั่นเท่ากับว่า “คุณได้เรียนรู้ทางลัดในการทำสิ่งใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการ ให้สำเร็จได้อย่างที่ใจหวัง”

  1. 20-04-2017

“ความเชื่อของคุณเป็นตัวกำหนดการกระทำ” ถ้าคุณเข้าใจประโยคนี้อย่างถ่องแท้ นั่นเท่ากับว่า “คุณได้เรียนรู้ทางลัดในการทำสิ่งใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการ ให้สำเร็จได้อย่างที่ใจหวัง”

 

“ความเชื่อ” เป็นสิ่งที่กำหนดการกระทำของเรา นำมาสู่การทำสิ่งต่างๆ ด้วยความมั่นใจ เปรียบเสมือนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่คอยควบคุมและสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน… ยกตัวอย่าง คุณสามารถสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง โดยเริ่มจากความเชื่อที่ว่า “ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมีได้” หากคุณไม่มีความเชื่อนี้ ก็จะทำทุกสิ่งตามผู้อื่นอยู่เรื่อยไป…

คุณอาจรู้สึกว่า “ฉันจะมีความมั่นใจไปทำไม ในเมื่อทุกครั้งที่ประชุม พวกเขาไม่เคยยอมรับความเห็นของฉันเลย” การจะทำให้ตัวคุณและคนรอบข้างมั่นใจ คุณจำเป็นต้องพัฒนา “ความเชื่อเรื่องความมั่นใจ” เสียก่อน

ในโลกธุรกิจ เรามักมองข้ามความสำคัญของจิตวิทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของตัวเอง เราลองมาเรียนรู้เรื่อง “ความเชื่อ” กันให้มากขึ้น… โดยความเชื่อแบ่งเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ…

 

ความเชื่อด้านบวก

 

สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยและคอยสนับสนุนคุณ เช่น ความเชื่อที่ว่า “ไม่มีความล้มเหลว มีแต่บทเรียนที่ช่วยสอนเรา”

หากคุณพบว่างานของคุณไม่เป็นไปตามแผน คุณนำเสนอผลงานได้แย่สุดๆ แผนธุรกิจของคุณถูกปฏิเสธ คนที่คุณรักไม่ได้รักคุณ หรือคุณถูกเอาเปรียบมากเกินไป… คุณจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไร? คุณจะก้าวต่อไปได้อย่างไร?

ด้วยความเชื่อที่ว่า “สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาส ที่คุณจะได้เรียนรู้ เติบโต และพัฒนา มันเป็นบทเรียนที่จะช่วยสอนคุณ ไม่ใช่ความล้มเหลว”

เป็นเรื่องธรรมดาที่เหตุการณ์ดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบด้านลบกับตัวคุณ และนำไปสู่ความเสียใจ แต่ความรู้สึกเหล่านี้จะคงอยู่ “เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ” เท่านั้น “จงก้าวเดินต่อไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้…”

ความเชื่อด้านบวกไม่ได้ต้องการให้คุณยอมรับความไร้ประสิทธิภาพ หรือให้คุณทำงานอย่างไม่เต็มความสามารถ แต่จะช่วยบอกว่า “เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการ คุณควรจะทำอย่างไรต่อไป และได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้”

 

ความเชื่อด้านลบ

 

ความเชื่อด้านลบจะทำให้ชีวิตเราแย่ลง ทำให้หมดกำลังใจ เช่น “ฉันมีความจำที่ไม่ดี” หรือ “ฉันไม่มีทางเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้” ถ้าคุณเชื่อสิ่งเหล่านี้ คุณก็จะเป็นอย่างที่คุณเชื่อ นำไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเองที่ลดต่ำลงเรื่อยๆ

ในโลกแห่งความเป็นจริง มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความเชื่ออยู่บ้าง เช่น จงอย่าเชื่อว่าคุณสามารถกระโดดจากตึกสูงลงมายังพื้นดิน ได้อย่างปลอดภัย! ประเด็นก็คือ “ความเชื่อด้านลบที่เกิดขึ้นในจิตใจของคุณ มักจะมากกว่าความเป็นจริงอยู่เสมอ” ความเชื่อด้านลบในจิตใจคุณ มีผลให้ประสิทธิภาพทางร่างกายคุณลดลง

หากคุณสามารถลดความเชื่อด้านลบลง… คุณจะพบว่า คุณมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้นได้หลายเท่า… การทำอะไรให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นสามารถเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองจากด้านลบเป็นด้านบวก…


ดังเช่นที่ เฮนรี่ ฟอร์ด เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าคุณคิดว่าทำได้ คุณจะทำได้ แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ คุณก็จะทำไม่ได้”


เรียบเรียงโดย LEARNING HUB THAILAND

Comments

comments