Executive Communication 4.0: ทักษะการฟังและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุค 4.0

 1. E-Executive-Commu (1)
 2. E-Executive-Commu (1)
 3. com4-3
 4. ทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุค AEC
 5. ทักษะการสื่อสาร ของผู้นำยุคใหม่
 6. 1124
 7. 1119
 8. 1117
 9. 1113
 10. 1101
 11. 1088
 12. 1086
 13. 1079
 14. 1076
 15. 1075

ความท้าทายที่ผู้บริหารองค์กรต้องเผชิญในยุค 4.0 ไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือปัจจัยภายนอก แต่เป็น “ปัญหาเรื่องคนในองค์กรตัวเอง” 

สิ่งที่พบคือ พนักงาน Gen Y ทำงานกับผู้บริหาร Gen X ไม่ได้ และเปลี่ยนงานบ่อย องค์กรยิ่งจ้างคนเก่งเข้ามาทำงาน แทนที่สร้างผลลัพธ์ยกกำลังสอง กลับกลายเป็นติดลบ เพราะคนขัดแย้งกัน

จริงๆแล้ว ที่มาของปัญหาเรื่องคน ล้วนมาจาก “การขาดทักษะการฟังและการสื่อสารที่ดี” นั่นเอง

ปัญหาในการสื่อสาร ที่พบบ่อยในการทำงาน มีอะไรบ้าง ?

 1. ความเร่งรีบในการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทำงานผิดพลาด
 2. ทีมงานไม่ค่อยพูด ไม่กล้าเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม 
 3. ลูกน้องพยักหน้าเข้าใจ แต่พอทำงานออกมา ไม่เหมือนที่สื่อสารไป
 4. วิธีการสื่อสารของคนเก่ง ใช้ได้กับบางคน แต่อาจถูกต่อต้านจากบางคน
 5. อัตราการลาออกสูง เป็นเพราะปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน

สาเหตุที่เป็นแบบนี้ ก็เพราะเมื่อเข้า “ยุค 4.0”  ระบบสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้คนนั้นก็มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในแง่ของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ ทำให้การฟังของพวกเขามีข้อจำกัดมากขึ้น การสื่อสารจึงเป็นไปได้ยากขึ้น ไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน กลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่พึงปรารถนา

และนั่นทำให้ผู้บริหารต้องเผชิญกับความท้าทาย ในการสร้างบรรยากาศและปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือในการทำงานกันมากกว่ายุคใดๆ 

แล้วจะมีวิธีใดที่ช่วยให้ผู้บริหารมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น ?


หลักสูตร “Executive Communication 4.0: ทักษะการฟังและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุค 4.0”

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มี Workshop และกิจกรรมหลากหลาย ที่จะเสริมให้ผู้บริหารได้ฝึกทักษะการฟังและการสื่อสารเพื่อบริหารคน (Listening & Communication Skill) ที่สำคัญทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่

 1. การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ฟังอย่างไรให้เค้าเปิดใจพูด ฟังอย่างไม่ด่วนตัดสิน ฟังให้ลึกไปกว่าคำพูดของคนตรงหน้า
 2. การฟังเสียงภายใน (Inner Listening) ฟังเพื่อเข้าใจตนเองได้ถ่องแท้ จะเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น
 3. การฟังเพื่อผลลัพธ์ (Active Listening) ฟังจับประเด็นได้ เข้าใจตรงกัน เมื่อมีเวลาจำกัด
 4. การสื่อสารเพื่อสร้างทีม (Commnunication Model) เมื่อเข้าใจความแตกต่างของคน จะสื่อสารได้ตรงใจผู้รับมากขึ้น

รุ่นที่ 7 วันที่ 24-25 ส.ค.60

การสมัคร เพียงทัก Line: @learninghub

แจ้งว่า “สมัครคอร์ส Communication 4.0” คลิกที่นี่ 

หลักสูตรออกแบบเฉพาะ ให้เหมาะสำหรับ…

 1. ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ประสานงานข้ามฝ่ายให้เกิดการทำงานเป็นทีม
 2. เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำในการบริหารคนและดูแลทีมงาน
 3. ผู้ที่ทำงานด้าน HRD ในการเป็นที่ปรึกษา โค้ช วิทยากร พี่เลี้ยงผู้สอนงาน ที่ต้องสื่อสารกับผู้คนหลากหลายแบบ
 4. คนทั่วไป ที่อยากเรียนรู้และเพิ่มทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำให้กับตนเอง

เนื้อหาการอบรม 2 วัน  9.30 – 17.00 น.

Day 1 

 • Communication Breakdown  ค้นหาสาเหตุของอุปสรรคในการสื่อสาร
 • Auto Pilot  Mode                     โหมดอัตโนมัติแห่งความเป็นมนุษย์
 • 1 Minute Listening                  เปลี่ยนโลกแห่งการฟังใน 1 นาที
 • Trap of Listening                    หลุมพรางของการฟัง 4 แบบ
 • Deep Listening                       4 องค์ประกอบของการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • Dialogue in Action                 ไดอะล็อค กระบวนการฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง

Day 2

 • Organization Health วัดระดับสุขภาวะองค์กร
 • The Tree of Communication ต้นไม้แห่งการสื่อสาร
 • Iceberg Model โมเดลภูเขาน้ำแข็งแห่งจิตใต้สำนึก
 • Inner Voice Listening ฝึกทักษะการเข้าใจตนเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น
 • Active Listening ฝึกทักษะการฟังเพื่อผลลัพธ์ 5 ประการ
 • Communication Model ฝึกทักษะการสื่อสาร 4 แบบ เพื่อสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ

กำหนดการอบรมในปี 2560 (ครั้งสุดท้ายของปี)

รุ่นที่ 7 วันที่ 24-25 ส.ค.60 (รับจำกัดรุ่นละ 30 ท่าน)

 สถานที่  Jasmin City Hotel (BTS อโศก)
ราคา 12,000 บาท ราคารวม International Buffet  เอกสาร และอาหารเบรค 2 มื้อ ตลอดการอบรม

พิเศษ โปรโมชั่น Early Bird เหลือ 8,900 บาท เมื่อสมัครภายใน 1 ส.ค.60 

รุ่นที่ 7 วันที่ 24-25 ส.ค.60

การสมัคร เพียงทัก Line: @learninghub

แจ้งว่า “สมัครคอร์ส Communication 4.0” คลิกที่นี่ 

ภาพบรรยากาศการอบรม

เสียงสะท้อนบางส่วน จากผู้เข้าอบรม

“ทรายเรียนจบปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านการสื่อสาร มาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา แต่ทักษะที่คิดว่าตัวเองต้องพัฒนามากที่สุดคือทักษะการฟัง ดังนั้นจึงไปใฝ่หาที่เรียนมาหลายที่มากแต่ไม่เคยเจอหลักสูตรที่โดนใจจริงๆ จนกระทั่งมาเจอหลักสูตรของ คุณเรือรบ จริงๆมาเรียนเพราะอยากได้เทคนิคดีๆไปสอน แต่พอมาเรียนแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดมากมาย ได้เข้าใจตัวเองแบบที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน แต่ที่สำคัญที่สุดได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาการสื่อสารกับคนในครอบครัว การเข้าเรียนเพียง 1 วันกับ อ.เรือรบ เปลี่ยนชีวิตทรายที่เหลือทั้งชีวิตจริงๆค่ะ ประทับใจมากค่ะ”

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

________________________

“สิ่งที่ผมชอบมากคือ เรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้ง แม้จะเคยคิดว่าตัวเองฝึกฟังมาบ้างแล้ว หากยังฟังอย่างผิวเผินฟังแล้วหมกมุ่นกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก ยังไม่เปิดพื้นที่ในใจให้กับเสียงหรือเรื่องเล่าของคนอื่น ผมเป็นคนจริงจังมากเกินไป ถ้าฟังแล้วได้ไม่ดี มักตำหนิตัวเองบ่อยครั้ง อ.เรือรบบอกว่า ไดอะล็อคนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการมีสาระ เป็นเรื่องของการที่เรามาไร้สาระ ผมติดใจประโยคนี้มาก มันเปิดพื้นที่ให้ผมได้เล่นกับคำพูด เรื่องราวของคนที่กำลังพูด มันเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองในการฝึกฝนได้อย่างไม่ตำหนิตัวเอง เพิ่งมาเจอประโยคนี้ในคอร์สนี้ครับ มันชวนให้สนุกกับไดอะล็อคได้มากขึ้น”

นพ. กิตติ วงศ์ทันตกร


แพทย์ประจำโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

_____________________

“วันแรกที่ได้สัมผัส Dialogue มันเรียบง่าย มีเสน่ห์และน่าสนใจมาก แต่ละคนแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัว มีทั้งเรื่องราวทั่วๆไป เรื่องแปลก ตลก ซาบซึ้งใจ เครียด อบอุ่น อะไรมากมาย ได้เห็นตัวเองและเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคนอื่นชัดเจนขึ้น แปลกที่การล้อมวงพูดคุยกันในเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้คนละวางอัตตาลง และสร้างคุณค่ามากมายให้เกิดขึ้นในวงสนทนา สิ่งที่ได้กับตัวเองคือ มีความกล้าที่จะแบ่งปันตัวเองมากขึ้น รู้สึกอิสระที่จะพูดคุยและรับฟังโดยไม่ตัดสินไปก่อน ทำให้เกิดความสุขใจและประสิทธิภาพในความสัมพันธ์ และยังช่วยจุดประกายความหวังที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุขของตนเองด้วยค่ะ”

ธันยาลักษณ์ สืบไทยพานิช

Managing Director, Fit’n Firm Sports Club จ.ชลบุรี

_______________________

“นับจากวันแรกที่ก้าวเข้าไปวงไดอะล็อค เราสัมผัสถึงความอบอุ่นกันเอง บรรยากาศสบายๆ กติกาต่างๆที่วงจัดสรรขึ้นเพื่อฝึกการฟังของผู้เข้าร่วมวงไดอะล็อคไม่ได้เป็นอุปสรรค หรือเป็นกรอบความคิดของคนในวงเลย บางครั้งการสนทนานำจากเรื่องหนึ่ง ไปสู่เรื่องหนึ่งอย่างฉับไว คนในวงที่หลากหลายอาชีพและวัย ทำให้การฝึกเข้มข้น ภายในวงเราค้นพบความเป็นมนุษย์ในหลากหลายมิติ มีทั้งเอื้อเฟื้อ, อีโก้, โทษตัวเอง, มีน้ำใจ. ฯลฯ และนั่นแหละคือการฝึก โลกภายนอกในทุกวันๆเราก็ใช้ชีวิตท่ามกลางความเป็นมนุษย์เหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เราได้พบแก่นของการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ผู้อื่น

วรางคณา สุสาขา

Human Resource Manager Food Project (SIAM) CO.,LTD.

___________________

รุ่นที่ 7 วันที่ 24-25 ส.ค.60

การสมัคร เพียงทัก Line: @learninghub

แจ้งว่า “สมัครคอร์ส Communication 4.0” คลิกที่นี่ 

Comments

comments