Digital Marketing Shortcut for Corporate

Digital Marketing Shortcut for Corporate

องค์กรจะปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างไร ไม่ให้ตกเทรนด์ ?

โลกดิจิทัลกำลังมีผลต่อธุรกิจในแทบทุกมิติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร นักการตลาดจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเข้าใจแนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลง และเทรนด์ต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งในเมืองไทยและทั่วโลก เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ วางแผน และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆ อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้อีกด้วย

รูปแบบการอบรม

หลักสูตรนี้ จะปูพื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู้เรื่อง Digital Marketing แบบเร่งรัด โดยมี Case Study สำคัญๆ จากโลกธุรกิจมาให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ และมี Workshop เน้นการลงมือทำ  เพื่อให้สามารถนำทักษะ และเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการทำงานจริงๆได้ทันที

การอบรมจะเน้นนำองค์ความรู้ที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละองค์กร มาเป็นแกนในการวางหลักสูตร  ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมและลงมือทำในแต่ละขั้นตอน ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นบุคลากรยุคดิจิตอลที่มีคุณภาพต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 1. ผู้ที่ทำงานในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน โดยเฉพาะในแผนกที่ต้องมีการสื่อสารเยอะๆ เช่น นักการตลาด, PR , AE
 2. ผู้บริหาร ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้าน Digital Marketing
 3. พนักงานที่ต้องใช้งานและเพิ่มทักษะความรู้ด้าน Digital Marketing

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 1. เข้าใจเทรนด์ แนวโน้ม และสามารถวิเคราะห์กระแสต่างๆ ของ Digital Marketing ได้
 2. ได้เรียนรู้เทคนิค การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆมาช่วยในการทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น
 3. เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของ Digital Platform ต่างๆ สามารถวางแผนการสื่อสารที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มได้
 4. เสริมทักษะพื้นฐานด้าน Digital Marketing เพื่อให้สามารถดีลงานกับลูกค้า Supplier หรือ Digital Agency ต่างได้
 5. สามารถวิเคราะห์แคมเปญ หรือ ผลลัพธ์ต่างๆ จากการใช้สื่อ ดิจิตอลในการทำการตลาดได้

เนื้อหาหลักสูตร 2 วัน

วันแรก

 • ภาพรวมของหลักสูตร Digital Marketing
 • Digital Marketing & Social Media คือ อะไร ทำไมจึงสำคัญกับเรา
 • Digital Transformation การปรับเปลี่ยนของ องค์กรสู่ยุคของ Digital
 • Success Case ในแต่ละอุตสาหกรรม
 • ศัพท์ Digital พื้นฐานที่นักการตลาดต้องรู้
 • Platform Social Media ต่างๆ และการนำไปใช้
 • Paid , Own , Earned Media
 • Customer Journey , Sales Funnel
 • Omni Channel, Chat bots, Marketing Automation, Conversational Marketing

วันที่สอง

 • สร้างความแตกต่างอย่างไรบนโลกออนไลน์
 • เทคนิคการวางกลยุทธ์ และการวัดผลบนสื่อ Social Media
 • ความเข้าใจผิดของแบรนด์ และ องค์กร เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์
 • การออกแบบสื่อ Digital ให้เหมาะสมกับแบรนด์ และองค์กร
 • การทำ Content และ Case ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ
 • Introduction to Facebook Marketing
 • อธิบาย Facebook Edge Rank
 • Organic Reach สำคัญอย่างไร
 • แนวคิดในการทำ Value content เพื่อให้ Organic Reach สูง
 • การใช้ Google Alerts เพื่อช่วยอัพเดทคอนเทนท์ใหม่ๆ
 • การใช้ Tools ต่างๆ ในการ Monitor คู่แข่ง

วิทยากร: มัญฑิตา จินดา (ทิพย์)

จบปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก Henley Business School , University of Reading ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงาน ในองค์กรใหญ่ๆ มาอย่างเข้มข้น เช่น บริษัท Unilever Thai Trading และ ปัจจุบันดูแลงานด้าน Digital Marketing ทั้งหมดของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (จำกัด) มหาชน

นอกจากนี้ ยังศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติม Certificate in Digital Marketing จาก International Digital Marketing Council คุณทิพย์เป็นผู้ที่หลงใหล และคร่ำหวอดอยู่ในสายงาน Digital Marketing ทั้งในการทำธุรกิจส่วนตัว และงานประจำ เน้นแนวคิดการ สร้างระบบ ธุรกิจออนไลน์ ที่สามารถทำได้โดยที่ใช้ เวลาน้อย เงินทุนน้อย และ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้จัดการ 2 บริษัท ทำธุรกิจด้านอาหาร และ Personal Care Products  และรับให้คำปรึกษาแก่เจ้าของธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่อยากจะสร้างธุรกิจแต่ยังขาดแนวทางที่ชัดเจน

หลักสูตรอบรมที่เชี่ยวชาญ

 1. คอร์ส”เพิ่มยอดขาย 10 เท่า ด้วย Facebook Marketing ” (Facebook Marketing 101-102 )
 2. คอร์ส“เปลี่ยนพนักงานประจำให้เป็น Digital Marketer” (ออกแบบเฉพาะตามความต้องการขององค์กร)
 3. คอร์ส “เปลี่ยนคนธรรมดา ให้เป็นนักโฆษณามืออาชีพ ด้วย Facebook Advertising” ( Facebook Advertising 101-102)

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณแป้ง โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

large-registernow-ok