Personality Plus

Personality Plus พัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

แบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นในสายตาของลูกค้านั้น สะท้อนอยู่ในตัวพนักงานทุกคน ดังนั้นเพื่อสร้างความจดจำ และความประทับใจที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า บุคคลิกภาพของพนักงานจึงสำคัญมาก เพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการและวัฒนธรรมขององค์กรนั่นเอง

ในการปรากฎตัวและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทุกครั้ง ควรมีมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร พนักงานจึงควรเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่ของตน มีภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ ชื่นชม จดจำ เพื่อสามารถรักษา ครองใจลูกค้าไว้ได้ และเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับงานบริการ
 2. เข้าใจหลักการแต่งกายในชุดเครื่องแบบให้ดูสวยงาม น่าเชื่อถือ รวมถึง การแต่งหน้า จัดแต่งทรงผม และสวมใส่เครื่องประดับอย่างมืออาชีพ
 3. ได้เรียนรู้ การทักทายลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน การสร้างเสน่ห์ ความประทับใจด้วยคำพูด
 4. รู้วิธีการปรับทัศนคติให้เป็นบวกในทุกสถานการณ์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 5. มีมุมมองการทำงานบริการด้วยความสุข และมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

 • แบบประเมินบุคลิกภาพเสริมสร้างการบริการ
 • เคล็ดลับในการสร้างเสน่ห์แรกพบใน 8 วินาที (กาย)
 • ปรับภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ ให้มีกิริยามารยาทที่สร้างความประทับใจ สง่างามทุกท่วงท่า
 • เทคนิคการดูแลรูปร่างให้สวยงาม
 • การสร้างความประทับใจในการให้บริการใน 8 นาทีถัดไป (วาจา ใจ)
 • ปรับทัศนคติเป็นบวกในทุกสถานการณ์
 • การบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเอง
 • เคล็ดลับสร้างเสน่ห์ เป็นผู้ให้บริการที่ใครๆก็หลงรัก

หลักสูตร 2 วัน ผู้เข้าร่วม 30 คน

กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานทุกระดับ ที่ต้องพบกับลูกค้า

วิทยากร: ลวัณรัตน์ รื่นบรรเทิง (โค้ชบัว)

โค้ชผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลิกภาพ การเปลี่ยนตัวตนเป็นคนใหม่

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณแป้ง โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

large-registernow-ok