Professional Presentation

Professional Presentation

คุณทราบหรือไม่ว่า การนำเสนอเป็นหนึ่งในความกลัวที่สุดของคนเรา

 • ถ้าคุณสามารถนำเสนอได้แบบมืออาชีพ ถือเป็นสินทรัพย์ที่ติดตัวคุณไปตลอด
 • ยิ่งคุณลงทุนในการนำเสนอมากเท่าไหร่ เรายิ่งได้ผลตอบแทนมากเท่านั้น
 • ถ้าคุณสร้างความประทับใจในการนำเสนอครั้งแรกได้ คุณประสบความสำเร็จได้ครึ่งทางแล้ว

วัตถุประสงค์

 1. ฝึกทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ
 2. เรียนรู้หลักการเปิด และปิด การนำเสนออย่างมืออาชีพ
 3. เข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการนำเสนอที่ไม่ถูกวิธี
 4. ฝึกทักษะการนำเสนอให้เกิด “WOW” สร้างความประทับใจไม่รู้ลึม

เนื้อหาหลักสูตร

 • วิเคราะห์การนำเสนอสไตล์ตัวเอง เพื่อค้นหาต้นแบบที่อยากเป็น
 • เทคนิคการนำเสนอให้เกิด “WOW” บันทึก DVD พัฒนาจุดเด่นของตนเอง
 • บุคคลิกภาพของนักนำเสนอมืออาชีพ เทคนิค Look-Lock-Talk
 • ฝึกการนำเสนอตัวต่อตัว การใช้น้ำเสียง โทนเสียง ภาษากาย
 • ฝึกการนำเสนอแบบโน้มน้าว ดึงศักยภาพการจูงใจแบบมืออาชีพ
 • ฝึกการนำเสนอในที่ชุมชน แบบมีพลัง โดยใช้ทักษะครบถ้วน
 • การรับมือกับคำถามและการตอบแบบมืออาชีพ
 • การปิดการนำเสนอด้วยความประทับใจ

หลักสูตร 2 วัน ผู้เข้าร่วม 25 คน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน

วิทยากร: อ.ทินี อนัณทินี จิตจรุงพร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการการตลาดและการสร้างแบรนด์ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในองค์กรข้ามชาติ (Unilever, Pepsi, Diageo) และที่ปรึกษาด้านการบริหารภาพลักษณ์จาก London Image Institute 

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณแป้ง โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

large-registernow-ok