Service Mind Expert

Service Mind Expert :สุดยอดการบริการลูกค้าด้วยใจ

ในธุรกิจบริการ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าใหม่ กลายเป็นลูกค้าขาประจำ บอกต่อ กลับมาซื้อซ้ำ ก็คือความรู้สึกประทับใจจากการได้รับบริการที่อบอุ่น มีไมตรีจิต และรอยยิ้มจากพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า แต่ทำอย่างไรจะให้พนักงาน ทำงานอย่างเข้าใจ เต็มใจ และให้บริการได้อย่างมืออาชีพ ออกมาจากใจ นี่เป็นความท้าทายของผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจทุกคน

วัตถุประสงค์

 1. เสริมทัศนคติด้านการสร้างจิตบริการ (Service mind) ที่มาจากจิตใจภายใน ส่งผลให้การบริการเป็นไปด้วยไมตรีจิตต่อกับทั้งลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
 2. พัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน ให้เป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ
 3. ให้เทคนิคการทักทาย บริการ สื่อสารกับลูกค้า ด้วยมาตรฐานโรงแรมระดับ 6 ดาว

เนื้อหาหลักสูตร

 • ปลูกฝังทัศนคติและหลักการให้บริการพื้นฐาน
 • ปลูกฝังให้พนักงานเห็นคุณค่าของตัวเอง รักลูกค้า ไม่กลัวลูกค้า จดจำลูกค้าได้
 • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนไปทักทายลูกค้าที่ใดก็ตาม
 • เทคนิคการสร้างความประทับใจแรกพบกับลูกค้า 5 ประการ
 • การชื่นชมเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า เมื่อได้ทราบว่าคนอื่นทำดี
 • บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการ
 • วิธีการสื่อสารกับลูกค้า อาทิ สรรพนามที่ควรใช้ ท่าทาง สีหน้า การสบตา
 • อะไรคือคำพูดที่ควรใช้ /ไม่ควรใช้ ประโยคต้องห้าม
 • วิธีการเพิ่มยอดขายโดยพนักงานบริการ
 • ความแตกต่างระหว่าง up-selling และ cross-selling
 • ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติเมื่อต้องการเพิ่มยอดขาย
 • การรับคำตำหนิ โดยใช้หลัก ALERT

หลักสูตร 2 วัน ผู้เข้าร่วม 30 คน

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ ที่ทำหน้าที่บริการ

วิทยากร ครูบิ๊ก จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริการ

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณแป้ง โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

large-registernow-ok