The Magic Leadership Skill

 1. The Magic Leadership Skills
 2. The Magic Leadership Skill
 3. Digital Image by Sean Locke
 4. หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำ NLP
 5. www.digitalplanetdesign.com
 6. หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำ NLP
 7. katetest1
 8. pongtest1
 9. noomtest1
 10. MagicLeadership_event_header1

หลักสูตร The Magic Leadership Skill: จิตวิทยาผู้นำ ด้วยศาสตร์ NLP และ Brain Based Coaching

หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน ให้เป็นนักถ่ายทอดความคิดที่ให้แรงบันดาลใจ เข้าใจความแตกต่างของความคิดผู้คน หลากหลายมุมมอง ความเชื่ออันแตกต่าง อันนำไปสู่การสื่อสาร ที่ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และลดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ จะสร้างผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใต้สำนึก ทำให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Step by Step ลงมือปฏิบัติและได้ผลลัพธ์จริง ทำให้เป็นที่มั่นใจว่า ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะมีความสามารถในการถ่ายทอด การโค้ช มีความเป็นผู้นำ ที่สามารถนำเสนอในที่สาธารณะได้อย่างเต็มศักยภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้นำองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งจิตใต้สำนึกและสมอง เพื่อสร้างทีมงานและองค์กร
 2. หัวหน้างาน ที่ต้องการใช้ทักษะสอนงาน กับหลากหลายเทคนิคการถ่ายทอดและการอบรม
 3. ผู้ที่กำลังจะก้าวเป็น ผู้ฝึกอบรม โค้ช วิทยากร เทรนเนอร์ และที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตรนี้

 1. ค้นพบศักยภาพและพรสวรรค์ของตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักการสื่อสาร โค้ช ผู้นำทีม หัวหน้างาน หรือผู้นำองค์กรอย่างมั่นใจ
 2. สามารถเริ่มต้นเป็นผู้ฝึกอบรมและ เป็นนักถ่ายทอดความรู้อย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดายและทำได้จริง
 3. เข้าใจผู้คนและมีความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างด้วยทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น

สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ ลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

สนใจติดต่อ คลิกที่นี่

 


Instructor  : ดร.ขวัญนภา ชูแสง

เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน

 1. NLP and Brain Based Coaching Method: เข้าใจศาสตร์ NLP เพื่อการสื่อสาร ส่งผลลัพธ์ในระดับของสมองและจิตใต้สำนึก
 2. Self-Management: การจัดการสภาวะในฐานะผู้ถ่ายทอด หรือผู้โค้ช ด้วยหลัก NLP และ Brain Based Coaching Strategies ผสมผสานด้วยหลักจิตวิทยาการจัดการ
 3. Strength Finding: สืบค้นจุดแข็งที่เรามี และขยายให้นำไปสู่การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ (Power within)
 4. Style Discovery: สำคัญมากกับการสื่อสารถ่ายทอดความคิด สร้างแบบฉบับผู้นำในแบบเฉพาะของตนเอง ใช้ได้ทั้งกลุ่มใหญ่ (Public) กลุ่มเล็ก (Small Group)
 5. Role Conflict Management: เรียนรู้วิธีรับมือจัดการความขัดแย้งจากบทบาทภายใน และการรับมือจัดการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ
 6. Others Management: การรับมือการเรียนรู้ของผู้ฟังหลากหลายแบบ ด้วยหลัก NLP และ Brain Based Coaching Strategies ผสมผสานด้วยหลักจิตวิทยาการจัดการ
 7. Leadership Skill: พัฒนาทักษะภาวะผู้นำการตัดสินใจตามเป้าหมาย โดยไม่ละเลยการสื่อสารความต้องการของผู้อื่นด้วย เพื่อให้เกิดภาวะแห่งความสมดุลของสถานการณ์
 8. Persuasive Skill: ทักษะ และกระบวนการการโน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจ จนเกิดนำไปสู่การลงมือทำ ด้วยพันธะสัญญาภายใน (Inner Commitment) สู่ความสำเร็จด้วยตัวของเขาเอง

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม 

 

ผมอยากขอบคุณครูขวัญ บุคคลที่ผมขอเรียกว่า “ครู” ได้อย่างสนิทใจ สำหรับทุกผลึกแห่งศาสตร์สู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ ที่ได้ถ่ายทอดให้ผมและผู้ร่วมสัมมนา The Magic Leadership Skills ทุกคน ด้วยหัวใจของครูที่แท้จริง ทำให้ผมตระหนักและยกระดับการใช้ชีวิตอย่าง “มีสติรู้ตัว” “มีสติ” รู้เท่าทันความเป็นมนุษย์ในตัวเราและผู้คนรอบข้างมากยิ่งขึ้น… “มีสติ” รับรู้ เข้าใจ และไม่ตัดสินในความแตกต่างของชีวิต แต่เลือกมองเห็นความสวยงามในความต่างนั้น

สำหรับผมแล้ว บทสรุปของความเป็นผู้นำ คือบทสรุปของความเป็นมนุษย์ ผู้ที่พร้อมหยิบยื่นสิ่งดีๆ และความมี “คุณค่า” ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยความรัก ด้วยความเข้าใจ ที่อาจไม่ต้องการคำพูดมากมาย แต่มีความหมายลึกซึ้งจากภายใน เพียงหนึ่ง “คุณค่า” ที่คุณส่งมอบด้วยใจ อาจสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่แก่ชีวิตผู้อื่นเกินกว่าใครจะคาดคิดเสมอ ขอบคุณครูขวัญ และขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมรุ่นทุกคน ที่ร่วมแบ่งปันมุมมอง และร่วมแบ่งปันชีวิต ในทุกกิจกรรมของ The Magic Leadership Skills จากใจ ครับ..

จุธา  รังษีสิงห์พิพัฒน์ วิทยากร จาก M2M Academy

…………….

 

ได้เห็นชีวิตตัวเองผ่านชีวิตผู้อื่นอย่างลึกซึ้งผ่านประสบการณ์และคุณค่าที่แตกต่าง ได้ฝึกตนให้เปิดช่องทางการสื่อสารใหม่กับผู้คน เห็นคุณค่าของใช้ภาษาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความรู้สึก ผ่านการฝึกและการสังเกต เห็นความมีอยู่ของทักษะบางอย่างในตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจในการนำไปใช้ต่อไป เกิดแรงบันดาลใจและกำลังใจในการขุดค้นตัวตนและคุณค่าที่แท้ของเราภายใต้เปลือกห่อหุ้ม (ไม่ว่ามันจะมีกี่ชั้น)

เทวธิตา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

……………………

 

ได้แรงบันดาลใจที่จะเป็นเทรนเนอร์ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณที่ทำให้ผมได้คุณพ่อผมกลับมา

จักรพงษ์ คงมาลัย

ผู้ก่อตั้งและวิทยากร Thumpsup.in.th / sharpener.co.th

…………………..

 

The Magic Leadership Skills เป็นคอร์สอบรมที่ผมเชื้อเชิญให้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำ ไม่ว่าระดับใดก็ตาม ได้เข้ามาค้นพบความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้นำ ครูขวัญได้ประยุกต์หลายศาสตร์ไว้ด้วยกัน ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหลักการและกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ประจักษ์ด้วยปัญญาของตนเอง ที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในสภาพของสังคมปัจจุบัน กิจกรรมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทำให้ผมมีมุมมองที่จะเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และที่สำคัญคือทำให้ชีวิตผมมีความสุขมากขึ้น ทำให้ผมเข้าใจว่า “โลกภายใน มีผลต่อโลกภายนอกของผมอย่างไร”

คุณอดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ERA กรีนเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

………………….

สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ ลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

สนใจติดต่อ คลิกที่นี่

 

Comments

comments