“The Magic Money ™: Advanced Course”

  1. coverface

“หลักสูตรอิสระด้านการเงิน ระดับจิตใต้สำนึก ขั้นสูง” โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง

ตั้งแต่เกิดมา โลก สังคม ครอบครัว ได้หล่อหลอมสร้างความเชื่อ และทัศนคติ เกี่ยวกับการเงินให้เรา

บางครั้งความคิดความเชื่อเหล่านั้นทำให้เราประสบปัญหา และสร้างข้อจำกัดทางการเงินที่ขัดแย้งกับ จิตใต้สำนึกของเรา

หลายครั้งหลายหน อาจก่อให้เกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นมา เช่น

ทำงานหนัก ไม่รู้เมื่อไหร่จะรวย ?


ต้องรวยแค่ไหนถึงจะมีเงินพอใช้แบบสบายๆ มีชีวิตที่ใฝ่ฝัน?


ทำยังไงถึงจะรวย? ทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักที
รวยแล้วจะมีความสุขหรือไม่ หรือว่าถ้ารวย ต้องเหนื่อย ?

ถ้ารวยแล้วจะต้องแลกด้วยเวลาที่มีครอบครัวหรือเปล่า?

ชาตินี้ฉันจะได้สัมผัสชีวิตที่มีอิสระทางการเงินหรือเปล่านะ?

ฉันไม่ต้องรวยก็ได้ เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเสมอไป มันจริงหรือเปล่า ที่ฉันบอกตัวเองแบบนี้?

สิ่งเหล่านี้ นำไปสู่ความขัดแย้งภายใน ความเครียด ความกังวล ความกลัว สัมผัสความอึดอัดขัดสน ความไม่เพียงพอและขาดแคลน ก่อเกิดพลังงานด้านลบตลอดเวลาเมื่อต้องเกี่ยวกับเงิน บางคนแม้จะมีเงินใช้ แต่ข้างในลึกๆรู้สึกไม่มั่นคง ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีเงินเพียงพอหรือไม่ แม้บางคนจะมีความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนมากเพียงใดก็ตาม แต่ผลลัพธ์ที่เห็นโดยส่วนใหญ่ จะทำให้เขาเข้าไปสู่จุดที่การเงินติดขัดอยู่เสมอๆ สิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในใจ ปัญหาที่ตามมาจึงโยงใยไปสู่ความขัดแย้งอื่นๆ ทั้งด้านความรัก ความสัมพันธ์ ความใกล้ชิด ความเชื่อมั่นในตนเอง

………………..

หลักสูตร The Magic Money ™ จะนำพาคุณไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์ตรงว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้น เกิดจากสภาวะภายใน อันส่งผลสู่การกระทำภายนอก ความเข้าใจใน บทบาทของเงิน ในระดับจิตใต้สำนึก จะนำท่านไปสู่การค้นพบการจัดการ ด้านการเงินอย่างทรงพลัง 

หลักสูตรนี้ ครูขวัญได้ประยุกต์ “ศาสตร์ NLP และ จิตวิทยาพฤติกรรม” มาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง จะนำพาเราไปพบกับความหมายและ ความสำคัญของชีวิตที่โยงใยกับเงิน ที่แท้จริงในระดับจิตใต้สำนึก ปลดล็อกความตีบตันด้านความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงิน ทำให้เราก้าวข้ามพ้นขีดจำกัดทางการเงิน และเข้าถึงอิสระด้านการเงิน อันนำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีอิสระและความสุขอย่างแท้จริง

……………

สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตรขั้น Advance

1. ทลายตัวตนทางการเงิน (Money Identity) และก้าวข้ามขีดจำกัด ด้วยการค้นพบช่องทางการเงิน (Money Channel)ของตนเอง

2. ขยายช่องทางด้านการเงิน (Money Expansion) ทะลุขอบเขตทางการเงินที่เคยมี เพื่อผลลัพธ์ที่เกินไปกว่าความคาดหวัง

3. เข้าใจมิติการจัดการด้านการเงินในแบบของคนรวย ที่มาจากสภาวะความเติมเต็มของจิตใต้สำนึก และก้าวเข้าสู่อิสระด้านการเงินในวิถีของตนเอง (Money Freedom)

………………

วิทยากร ดร.ขวัญนภา ชูแสง (ครูขวัญ)

• ผู้เชี่ยวชาญ การบูรณาการศาสตร์ จิตวิทยา และ NLP (Neuro Linguistic Program) และ Brain Based Coaching Program ประยุกต์กับความรู้ด้านจิตวิทยาการจัดการ ขจัดความกลัว สร้างความมั่นใจ พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการเชิงบวก ลดความขัดแย้ง ด้วยการสื่อสารทรงพลัง
• ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา และภาวะผู้นำ (Leadership and Communication Skill)
• ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน และวิทยากรด้านการจัดการ การสื่อสาร และความเป็นผู้นำในเวทีสากลด้วยหลักจิตวิทยา และ NLP
รายละเอียด

……………………..

Comments

comments