The Magic Money ™: Basic Course

 1. ad3-380x250
 2. ad3-380x250
 3. ad3
 4. ad3
 5. LH-MM-FB-EventCover-[Doubled-Size]
 6. LH-MM-FB-EventCover-[Doubled-Size]

The Magic Money ™: Basic Course

หลักสูตรอิสระด้านการเงิน ระดับจิตใต้สำนึก  โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง

ในยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงิน” เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างสูงในวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เงินเป็นทั้ง ความหวัง ความฝัน อำนาจ และความสำเร็จ เกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตของเราทั้งด้านการงาน สุขภาพ คุณภาพชีวิต อีกทั้งยังส่งผลถึงความสุขและความสัมพันธ์โยงใยกับคนในครอบครัว และเพื่อนรอบข้างอีกด้วย

หลายๆคนที่ประสบปัญหาและมีข้อจำกัดทางการเงินนั้น ไม่ทราบถึงความลับของจิตใต้สำนึก  อันมีที่มาจากประสบการณ์ในอดีตและพื้นฐานการเลี้ยงดู โครงสร้างสังคม และไปเชื่อมโยงกับความคิดให้เกิดเป็นความกลัว รู้สึกวิตกกังวล สัมผัสความอึดอัดขัดสน ความไม่เพียงพอและขาดแคลน ก่อเกิดพลังงานด้านลบตลอดเวลาเมื่อต้องเกี่ยวกับเงิน

เมื่อเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง สัมผัสความสำเร็จไม่ได้ ทำให้นำไปสู่ความล้มเหลวทั้งด้านการสร้างช่องทางและการบริหารการเงินในระดับจิตใต้สำนึก แม้บางคนจะมีความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนมากเพียงใดก็ตาม แต่ผลลัพธ์ที่เห็นโดยส่วนใหญ่ จะทำให้เขาเข้าไปสู่จุดที่การเงินติดขัดอยู่เสมอๆ

ความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้น “เกิดจากสภาวะภายใน” อันส่งผลสู่การกระทำภายนอก ความเข้าใจในบทบาทของเงินในระดับจิตใต้สำนึก จะนำท่านไปสู่การค้นพบการจัดการด้านการเงินอย่างทรงพลัง


เนื้อหาการอบรม

The Magic Money ™:  อิสรภาพทางการเงิน ระดับจิตใต้สำนึก เป็น 2 หลักสูตรต่อเนื่อง ที่จะทำให้เราเข้าถึงอิสรภาพทางการเงิน ขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง  หลักสูตรนี้จะนำพาเราไปพบกับความหมายและความสำคัญของชิวิตที่โยงใยกับเงินที่แท้จริงในระดับจิตใต้สำนึก  ปลดล็อกความตีบตันด้านความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงิน ทำให้เราก้าวข้ามพ้นขีดจำกัดทางการเงิน และเข้าถึงอิสระด้านการเงินอย่างไร้ขีดจำกัด อันนำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีอิสระและความสุขอย่างแท้จริง

 1. หลักสูตรขั้นพื้นฐาน: Basic Course เริ่มต้นด้วยการค้นพบ “ตัวตนทางการเงิน : Money Identities”ที่ฉุดรั้งเราไว้และบ่งบอกขีดจำกัดทางการเงินในชีวิตของเรา จากนั้นเราเริ่มค้นหา“ช่องทางการเงินในโลกจิตใต้สำนึก : Internal Money Channel”ที่จะพาเราไปสู่กระแสการเงินที่ไหลเวียนไม่ติดขัด
 2. หลักสูตรขั้นสูง: Advanced Course ต่อยอดด้วยการ “การขยายผลลัพธ์ทางการเงินของจิตใต้สำนึก: Internal Money Expansion” เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ก้าวกระโดด และสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการ “สร้างคุณค่าสู่อิสระด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก :Money Freedom” ได้อย่างแท้จริง

สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

 1. ค้นพบตัวตนทางการเงิน (Money Identities) และมองเห็นขีดจำกัดทางการเงินในอดีต ที่ฉุดรั้งตัวเองไว้
 2. ทลายตัวตนทางการเงิน และก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยการค้นพบช่องทางการเงิน(Money Channel)ของตนเอง
 3. ขยายช่องทางด้านการเงิน ทะลุขอบเขตทางการเงินที่เคยมี เพื่อผลลัพธ์ที่เกินไปกว่าความคาดหวัง
 4. สัมผัสถึงความร่ำรวยที่แท้จริง และก้าวเข้าสู่อิสรภาพทางการเงินในระดับจิตใต้สำนึก

วิทยากร : ดร.ขวัญนภา ชูแสง (ครูขวัญ)

ในหลักสูตรนี้ ครูขวัญได้ประยุกต์ “ศาสตร์ NLP และ จิตวิทยาพฤติกรรม” มาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ (Workshop) ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยประสบการณ์ตรงที่มีผลกระทบกับจิตใจและจิตใต้สำนึก ผู้เข้าอบรมจะถูกเปลี่ยนมุมมองทางการเงินไปอย่างสิ้นเชิง และสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆให้เกิดกับตนเองได้อย่างแท้จริง


 

 

 

Comments

comments