คอร์ส สำหรับองค์กร

 • Download หลักสูตรสำหรับองค์กร

 • Download หลักสูตรสำหรับองค์กร ปี 2017

  “เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เริ่มจากภายใน เราจึงออกแบบการอบรมรูปแบบใหม่ เน้น Workshop ให้ปฏิบัติจริง

  ได้เรียนรู้จากการลงมือทำแบบ Experiential Based Learning เมื่อคนมีประสบการณ์ตรง เห็นว่าทำได้จริง ก็จะเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”

หน้า
1 | 2

 • Listening & Communication Skills for Executive

  หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและการบริหารคนในยุค AEC โดยเน้นให้ฝึกทักษะการฟังรูปแบบต่าง ๆ

  เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การฟังเพื่อผลลัพธ์ (Active Listening)  เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีม (Effective Team Communication)

 • The Sales Pro

  ขอแนะนำ Workshop คุณภาพ “คอร์สที่มีเนื้อหาจากการทดลองทำจริงกว่า 15 ปี ซึ่งพร้อมไปด้วย How To ที่จับต้องได้และตัวอย่างจริงในการใช้

  ที่นี่คือแหล่งข้อมูลหลักล้านเพื่อเพิ่มโอกาสของคุณในการสร้างรายได้” เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนคุณจากสถานภาพนักขายที่ต้องวิ่งไล่ล่าลูกค้า ให้กลายมาเป็นที่ปรึกษาที่ใครๆก็ต้องเรียกตัว

 • Inspirational Leadership

  “ผู้นำ ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้า แต่หัวหน้าทุกคน จำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ”

  หลักสูตรนี้ประยุกต์มาจาก Situational Leadership Model เป็นรูปแบบภาวะผู้นำที่แพร่หลาย และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับองค์กรที่มุ่งหวังความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างคน

  เพราะผู้นำนั้นไม่สามารถมีรูปแบบที่ตายตัวได้ ไม่ว่าจะมุ่งงาน หรือมุ่งคน แต่ควรที่จะรู้จักวิธีการนำตามสถานการณ์ และสามารถนำพาทีมงานมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างดี

 • digitalcourse

 • Digital Marketing Shortcut for Corporate

  ปูพื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู้เรื่อง Digital Marketing แบบเร่งรัด โดยมี Case Study สำคัญๆ จากโลกธุรกิจมาให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ และมี Workshop เน้นการลงมือทำ  เพื่อให้สามารถนำทักษะ และเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการทำงานจริงๆได้ทันที

 • Coaching for High Performance

  การโค้ช เป็นเครื่องมือของการพัฒนาองค์กร (Organization Development) สมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดในยุคนี้

  หัวใจของการโค้ชคือ การที่ผู้ได้รับการโค้ชนั้นกำหนดการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่มีการชี้นำ (Non-Directive) การโค้ชคือการมุ่งสู่ทางออก เน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวก

  และโค้ชจะช่วยให้ทีมงานได้ดึงศักยภาพตัวเอง สร้างแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

 • Personality Plus

  แบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นในสายตาของลูกค้านั้น สะท้อนอยู่ในตัวพนักงานทุกคน ดังนั้นเพื่อสร้างความจดจำ และความประทับใจที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า

  บุคคลิกภาพของพนักงานจึงสำคัญมาก เพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการและวัฒนธรรมขององค์กรนั่นเอง

หน้า
1 | 2